mardi 30 mai 2017

LIPÉM


LIPÉM

Di nla kal le, ibale bo ndi ngandag bôt i nyi nseñ i ngim mut ibabé wonyuu, hala nyen a yé lipém li mut nu. Ingéda mut a nke ngan, hala a yé ki ngim lipém. Yag ingéda mut inyuu liboñog jé li mam, a nyis malong mape loñ yé to litén jé, hala a nti ngang, hala a nkôhna bon ba loñ i to bon ba litén li maséé. Lipém li nkôhna mut masé. Ba nti ki mut lipém ingéda i mam a mboñ, bôt ba ntehe mahee mu.

 

Yom u nlama yi yo ini le, ba nti litén lipém, ba nti Hilôlômbi lipém i ke bisu.

 

Ingéda njel to yada i néhi bé we le u laa niñ, ha nyen u nlama tep lipém tole u ba nkol.I yom mut a nsal yon a mbumbul.

 

Yaônde, 24 Kondoñ 2006

                                                                       Nkam Pondi Pondi

                                                                       http://antoinepondipondi.blogspot.com

 

 

 

Aucun commentaire: