samedi 20 janvier 2018

MANGÉN


MANGÉN

 

Bôt ba kôba ba bé kéne mangén inyuu i hôla bo le ba niñ longe. Mangén ma ñunda maliga ma hikii yom, ma ñunda libag li basôgôlsôgôl. Mangén ma nhôla man mee le a yi liké ni le a hôya bañ pék ni yi i bôt ba kôba bi, bi yé mangén.

 

Mangén ma tihba mam ma niñ momasôna. Mangén ma yé banga yigil i ñin. Ba nyi banga man mee ingéda a mpot ndi a kénege mangén.Mangén ma njubus we i nog mbog mee i, i yé nkabag môga imaa. U gwé mbog bihégél ni mbog ndômbôl. Mangén ma ñunda bés le, inyuu hikii yom, mut a nlama bé lel balal ba  ndamba, mut a nlama yi gwel nyemede, ibôdôl i yi gwel mahoñol, i noñ i yi gwel ñem i pam i yi gwel nyuu yé. Ingéda mut a nyi gwel nyemede, hala wee a nyi bok mam mé. Yag loñ mee i bé yi bok mam mé inyuule, loñ mee i bé gwélél mangén ma bôt ba kôba. Ba nyil mut i hop ni maboñog mé.

 

 

Mangén ma niiga man mee lelaa a nlama yi kena ñin yé. Jon man mee a nlama hoñol mangén ma bôt ba bi yigle nye.

Mangén ma nhôla mut i bana soñnda, mangén ma nhôla mut i yi ndoñol i ngim mam, mangén ma nhôla mut i ôt mahoñol ni nyemede ni i mam a ntehe to ma a nog.

 

Yom mangén ma ñunda,  yo ini le, yom yokiyo i nla bé ke longe ibale bo i yom i, i nlel  balal  ba ndamba. Mangén ma nhôla ki mut ingéda i mpam nye le, a nyi habé i yom a boñ tole a nyi habé i yom a nlama kit.

 

Ingéda u nyi kéne mangén, niñ i nkôhna habé woñi, u nwas libag li maange, u nyila ngwélés inyuule biniigana bi mangén bi yé i boga ni boga. Ingéda u nyi ñañ i bôt ba kôba, u nkônde bana yi ni pék. U mboñ habé dihôha di bilôg bisoñ to di bilôg binyuñ, u nyila ngwañ mut ni mpémba mut. Yak loñ yoñ ya yi tééda libag jé li kunde. Hala a yé kimasoda. Hala a yé ki longe jam.

 

Yaônde, 14 njéba 2009

Nkam Pondi Pondi

Aucun commentaire: