jeudi 22 mars 2018

B’A HILÔLÔMBI A MBÔN WE LIHAT?

Ingéda Hilôlômbi a bi tohol bôt ba kôba i Ngog Lituba, a bi ti bo nkoñ le ba sal bijek gwap. I gwom bi yé mu i nkoñ u kikii bie, bup, malép i ke ni bisu bi yé lihat. Jon Hilôlômbi a bi kal man mee le a nuñlene bañ biték gwé mut a tabé man mee. Batuupék a ti man mee pék ni yi inyuu i yi gwélél i gwom bi yé biték Hilôlômbi a bi ti bôt ba kôba. Jon bôt ba kôba ba bé ôô bisélél gwap le ba ba bañ isi ane i loñ ipe. Bayemlikok a ti bôt ba kôba ñem i lôs le loñ yokiyo i pôgôs bañ bo makôô isi. Jon ba bi bog mam map ma niñ le lihat Hilôlômbi a bi bôn bo ba nimis bañ jo.Inyuu hala nyen ba bé soohe Njombongo le ba yi tééda mabén ma Hilôlômbi ni biniigana gwé. Inyuule i man mee a nkôm bé Hilôlômbi mbus, lihat Hilôlômbi a bi bôn bôt ba kôba a kôhna jo. Maliga ma Kilmadjai ma yé nlélém tjai di djai. Jon a man mee u je bañ bijek, u nyo bañ maog ma loñ i ñane we tigale u yila nkol u loñ i. Hilôlômbi a nyônôs i jam a mbôn. A kônde ti we yi ni pék inyuu i yi gwélél lihat joñ. Wa yila kééne ngén ingéda u gwé banga hémle inyuule lihat li Hilôlômbi li nlel silba ni gôl. U niñ ikété nsañ ni sôkbôk maséé. U nyep bé ni jis li mbôngôô.

Yaônde, 18 dipos 2009
NkamPondiPondi

Aucun commentaire: