lundi 23 avril 2018

MBOM BE


MBOM BE

 

Di nla kobol i buk ini le mbom ni kal le mbom yon i ñunda njel. Mbom be hala wee mam ma be ma mpémél we. Hala wee mbom i yé we be. Hala wee mam ma nke bé we longe. Jon u nok le :  Mut mbom be a bada libanga li be i séya. U nogog ki le : likondo li mut mbom  be li num bé  nkunda ndigi bañ. Hala wee jam li mut mbom be li nkenep bé tole li nyét bé ni masoda, li nsiib.

 

Yaônde, 26 matumb 2018

Nkam Pondi Pondi

http://antoinepondipondi.blospot.com

Aucun commentaire: